6 grupa i veliko igralište: Predstavljen projektni zadatak izgradnje dječjeg vrtića u Vrhu

Projektnim zadatkom je predviđena izgradnja zgrade dječjeg vrtića s ukupno šest odgojno-obrazovnih jedinica, od čega su dvije za djecu jasličke dobi s ukupno 24 djeteta te četiri jedinice za djecu vrtićke dobi s ukupno 80 djece

U uredu gradonačelnika Grada Krka, 20. lipnja održan je 42. sastanak Kolegija, a među ostalim temama tom prilikom predstavljen je projektni zadatak izgradnje dječjeg vrtića u naselju Vrh, kojeg je izradila tvrtka Hidroinženjering d.o.o. iz Zagreba.

Projektnim zadatkom tako je predviđena izgradnja zgrade dječjeg vrtića s ukupno šest odgojno-obrazovnih jedinica, od čega su dvije jedinice namijenjene redovitom programu za djecu jasličke dobi s ukupno 24 djeteta te četiri jedinice namijenjene redovitom programu za djecu vrtićke dobi s ukupno 80 djece. Kako se ovaj vrtić planira kao područni dječji vrtić s kuhinjom koji će biti u sastavu Dječjeg vrtića Katarina Frankopan lociranog u gradu Krku, ondje se ne planira uređenje prostorija namijenjenih odgojno-obrazovnom i administrativnom osoblju koji su smješteni u zgradi matičnog vrtića.

Međutim sukladno Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe, planirana je izgradnja eksterijera namijenjenog igri djece i ostalim potrebnim sadržajima minimalne površine od 1.650 m2 (15 m2 po djetetu), a što je moguće osigurati na susjednim neizgrađenim parcelama, ukupne površine od 3.531 m2.

error: Content is protected !!